מדד דיוק

מדד הדיוק משקף את אחוז הרכבות שהגיעו לתחנות בזמן. המדד מהווה שקלול של דיוק הרכבות החל מהשעה 00:01 של אותו יום.

המדד נקבע על פי סטנדרט אירופי, איחור ייחשב מעל ל-5 דקות בהגעה לתחנות הביניים ולתחנות היעד.

*שימו לב! בשל הבדלים טכנולוגיים, הנתונים שמוצגים באתר זה עלולים להיות שונים במעט מהנתונים שמוצגים בעמוד הבית.

0.0%

אחוז הדיוק Online
בהגעה לתחנות ביניים

0.0%

אחוז הדיוק Online
בהגעה לתחנות סופיות

0
רכבות שהגיעו בזמן
0
רכבות שאיחרו
0
רכבות שבוטלו